Zaměření


Advokátní kancelář nabízí bohaté zkušenosti především v oblasti stavebního práva, zejm. při zajišťování kompletního servisu při veřejné obchodní soutěži, výběrového řízení na dodavatele, smluvního zajištění stavby po celou dobu výstavby až do okamžiku kolaudace stavby, odstraňování vad a nedodělků, včetně smluvního zajištění pro nájemce, event. prodej bytových a nebytových prostor.

Kancelář dále poskytuje služby v oblasti trestní obhajoby.

Specializujeme na sepisování smluv o převodu nemovitostí. V této oblasti zajišťuje kancelář pro klienta kompletní servis. Zajistí obstarání výpisu z katastru nemovitostí, znalecké ohodnocení a po sepsání smlouvy a jejím vkladu do KN i podání daňového přiznání.