Ceny


V případě trestní obhajoby cena právní služby vychází z advokátního tarifu, kde je odměna advokáta stanovena za úkon podle trestní sazby, která klientovi hrozí. Je možno sjednat i smluvní odměnu za celou obhajobu bez ohledu na počet úkonů.

V případě převodu nemovitostí je cena stanovena v rozmezí od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč a to podle hodnoty převáděné nemovitosti. V ceně je zahrnut i související servis.

V případě ústní porady, je hodinová sazba stanovena v částce od 500,- Kč do 1.500,- Kč.